Ngày 28/9 tới diễn ra kỳ họp thứ 08, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Thứ 3, ngày 25/09/2018 | 10:38 AM (GMT +7)
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa quyết định tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với thời gian 01 ngày (28/9/2018) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, gồm: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020; Sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ bố trí, sắp xếp dân cư tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025; Sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy giai đoạn 2018 – 2021; Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thùy Dung

Lượt xem:  403

Tin đã đưa
Xem theo ngày :