Cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về phòng, chống "Diễn biến hòa bình"
Thứ 4, ngày 26/09/2018 | 09:35 AM (GMT +7)
Sáng 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về chuyên đề phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong tình hình mới. Tham dự Lớp cập nhật kiến thức có đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các địa phương...

Quang cảnh lớp cập nhật

Tham gia Lớp cập nhật, các đại biểu được nghe Thiếu tướng, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện KHXHNVQS, Bộ Quốc phòng báo cáo các chuyên đề về "Nhận thức mới về quan điểm và công tác phòng chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta; Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay; Nhận diện, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ quan điểm, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng chống trong tình hình mới"…

Qua Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về chuyên đề phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong tình hình mới, nhằm giúp cho các học viên nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta và nhận thức rõ nguồn gốc, nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của chiến lược “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trên cơ sở đó, nắm vững nội dung, hình thức, phương pháp, nguyên tắc, phương châm, cũng như các cơ sở lý luận và thực tiễn để tác nghiệp, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác làm thất bại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động.

Mai Chi

Lượt xem:  2,448

Tin đã đưa
Xem theo ngày :