UBND tỉnh họp góp ý thành lập Tổ công tác báo chí tỉnh Quảng Nam
Thứ 4, ngày 26/09/2018 | 02:31 PM (GMT +7)
Ngày 26/9, UBND tỉnh họp bàn về tổ chức, thành lập và hoạt động của Tổ công tác báo chí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thơ – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo Quyết định thành lập Tổ Công tác báo chí tỉnh Quảng Nam; dự thảo Quy chế hoạt động Tổ Công tác báo chí. Góp ý tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Nhi – Tổng Biên tập Báo Quảng Nam thống nhất cao với chủ trương của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác báo chí của UBND tỉnh, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; nhất là trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ cho báo chí đối với những vấn đề ”nóng”, nổi cộm, phức tạp phát sinh trong đời sống xã hội được báo chí và dư luận xã hội quan tâm. Tổ Công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ hoặc chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đề nghị Tổ Công tác làm việc theo cơ chế chuyên gia với số lượng thành viên hạn chế, am hiểu sâu về báo chí, dư luận xã hội, nguyên tắc và phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông.

Đa số các đại biểu tại cuộc họp thống nhất cao với việc thành lập Tổ Công tác báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác những vấn đề được dư luận quan tâm; số lượng thành viên trong Tổ Công tác gọn lại, am hiểu sâu về báo chí và Tổ trưởng Tổ Công tác báo chí do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, việc thành lập Tổ công tác báo chí giúp lãnh đạo tỉnh trong việc cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác, tốt hơn theo đúng Luật Báo chí và quy định phát ngôn theo Nghị định 09 của Chính phủ. Đồng chí giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh dự thảo quyết định thành lập Tổ Công tác báo chí và Quy chế hoạt động trình UBND tỉnh xem xét, ký quyết định; giao Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác; giao Sở Thông tin và truyền thông làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất cho Uỷ ban trong công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Thùy Dung

Lượt xem:  381

Tin đã đưa
Xem theo ngày :