Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 26/09/2018 | 03:03 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5259/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 với chủ đề: “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, tiếp nối chủ đề của Chiến dịch năm 2017, tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 2 trường về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh và Quyết định số 547/QĐUBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh lộ trình thực hiện Đề án;

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực;

Các địa phương ven biển cần tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ; trong đó tập trung vào việc thu gom các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển,...;

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và đài phát thanh - truyền hình địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2018, trong đó tập trung vào nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; vận động nhân dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường;

Phát hiện và biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương; các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/10/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường thông qua Tổng cục Môi trường trước ngày 30/10/2018./.

Thùy Dung

Lượt xem:  446

Tin đã đưa