UBND tỉnh ban hành Danh mục 492 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành
Thứ 4, ngày 26/09/2018 | 03:27 PM (GMT +7)
Chiều 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) tỉnh để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và một số nội dung khác liên quan đến tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.336 TTHC đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh, trong đó có 1.258 TTHC của các Sở ngành và 78 TTHC của 3 cơ quan TW là Công an tỉnh, Cục Thuế và BHXH tỉnh. Đối với các Sở ngành thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 95% TTHC thuộc thẩm quyền đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh; 64 TTHC do điều kiện đặc thù nên UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC không đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung HCC tỉnh. 100% các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Tính từ ngày 02/01/2018 đến 25/8/2018, Trung tâm đã tiếp nhận 49.343 hồ sơ và giải quyết 46.127 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 45.040 hồ sơ (98%) và trễ hạn 1.087 hồ sơ (2%); trong đó hồ sơ trực tuyến là 4.399 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm, trong đó đã giải quyết 2.637 hồ sơ, đúng và trước hạn 2.505 hồ sơ (95%), trễ hạn 132 hồ sơ (5%). Số lượng hồ sơ thực hiện các dịch vụ qua bưu chính công ích trong tháng 8 là 1.412 hồ sơ (chiếm 19% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận), các Sở, ngành có phát sinh nhiều là Công an tỉnh (873), Sở Tư pháp (206), Giao thông vận tải (184), Kế hoạch và Đầu tư (48), Y tế (47). Luỹ kế từ đầu năm đã có 11.361 hồ sơ thực hiện qua các dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 23% tổng số hồ sơ tiếp nhận).

Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 492 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (chiếm 37% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm).

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh cho biết, căn cứ quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và thực tế hoạt động gần 2 năm qua, Trung tâm xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh Quảng Nam gồm 04 phương án để các Sở, ngành góp ý tại cuộc họp: Phương án thứ nhất (giữ nguyên mô hình hiện nay, điều chỉnh sắp xếp lại một số đơn vị bên trong theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ); Phương án thứ hai (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, các nhiệm vụ khác chuyển giao cho các ngành thực hiện); Phương án thứ ba (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trên cơ sở đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam); Phương án thứ tư (thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh).

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các Sở, ngành trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc giải quyết hồ sơ sắp đến hạn và hồ sơ trễ hạn; Sở Giao thông vận tải khẩn trương khắc con dấu thứ 2 để giải quyết TTHC của Sở theo quy trình 4 bước tại Trung tâm hành chính công. Về phương án tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh, đồng chí thống nhất 3 phương án (phương án 1; phương án 2; phương án 3) để trình ra Ban cán sự Đảng xem xét, quyết định và đề nghị Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh chỉnh sửa hoàn thiện Đề án tổ chức lại Trung tâm và trong từng phương án phân tích cụ thể tích ưu điểm và nhược điểm của các phương án đó.

Thùy Dung

Lượt xem:  384

Tin đã đưa
Xem theo ngày :