uct
Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 01/10/2018 | 02:47 PM (GMT +7)
Kế hoạch tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND.

Mục tiêu phấn đấu trên 90% đối tượng từ 5 - 40 tuổi tại huyện Bắc Trà My được tiêm 03 mũi vắc xin Td; trên 90% đối tượng từ 5 - 40 tuổi tại 05 huyện Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phư c Sơn được tiêm vắc xin Td mũi thứ 3.

Dự kiến, tiêm 03 mũi vắc xin Td cho 24.482 đối tượng từ 5 -  40 tuổi tại  huyện Bắc  Trà My diễn ra từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019.

Tiêm vắc xin Td mũi thứ 3 cho 68.951 đối tượng từ 5 – 40 tuổi đã được tiêm 02 mũi Td trước đó tại 05 huyện là Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông  Giang, Nam Giang, Phước  Sơn trong tháng 9/2018.

Thúy Hằng

Lượt xem:  250

Tin đã đưa
Xem theo ngày :