Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Khu Đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
Thứ 4, ngày 03/10/2018 | 09:56 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Cơ sở).

Theo đó, quy mô của Cơ sở, gồm: xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục chính: hệ thống giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh, hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải nguy hại. Quản lý và xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ cho chợ Điện Ngọc như bố trí điểm tập kết rác, trang bị các thùng chứa rác xung quanh khu vực chợ; đấu nối nước thải khu vực chợ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Đô thị.

UBND tỉnh yêu cầu chủ Cơ sở có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung được nêu trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc như thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong Đề án; Phải đảm bảo các chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường; Phải tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo lộ trình đã cam kết; Phải xây dựng hoàn thiện kho lưu giữ chất thải nguy hại trước ngày 30/12/2020; Đến thời điểm yêu cầu hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, báo cáo về kết quả thực hiện đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ sở; Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

Tuân thủ các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động trong quá trình hoạt động của Cơ sở theo các quy định của pháp luật hiện hành; Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để theo dõi, quản lý. Số liệu giám sát phải được cập nhật đầy đủ và lưu giữ để cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường của Cơ sở; Trong quá trình hoạt động của Cơ sở, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Cơ sở gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn 3 cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Cơ sở; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu.

Thùy Dung

Lượt xem:  246

Tin đã đưa