Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.
Thứ 5, ngày 04/10/2018 | 03:47 PM (GMT +7)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 891/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Đối tượng thông tin, tuyên truyền là lãnh đạo à cán bộ chủ chốt của các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, doanh nghiệp sản xuất thiết bị thu phát sóng truyền hình; Cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; Phóng viên, biên tập viên báo chí, phát thanh, truyền hình trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Nhân viên bán thiết bị truyền hình của các cửa hàng điện máy; Người dân và các hộ gia đình.

Quan điểm của Đề án là thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất(sau đây gọi là số hóa truyền hình) là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền; các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng; hệ thống thông tin cơ sở; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đảm bảo hoạt động thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình triển khai sớm, kịp thời, sâu rộng, đầy đủ, chính xác, phù hợp với từng đối tượng liên quan đến quá trình số hóa truyền hình.

Đề án vạch ra mục tiêu đến hết năm 2014, hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết, mục tiêu, nội dung của Đề án.

Đồng thời, Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt tại từng địa phương, thời điểm 01 năm trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở; phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy tại địa phương được tập huấn và nắm rõ về lợi ích, nội dung, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt tại từng địa phương, thời điểm 06 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số; Đến hết năm 2018 hầu hết người dân trên cả nước được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án là 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam.

LV

Lượt xem:  211

Tin đã đưa