Góp ý công tác chuẩn bị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII
Thứ 5, ngày 11/10/2018 | 02:50 PM (GMT +7)
Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết, Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2017 - 2018.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch cho biết, Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2016-2018 được tổ chức đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh và đạt được các mục tiêu nhiệm vụ, đề ra. Sự thành công chung của Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, cụ thể về mọi mặt hoạt động, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn vị; hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, cộng tác viên, trọng tài từ cơ sở đến tỉnh; Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm theo dõi, kịp thời đưa tin tuyên truyền về các hoạt động thể thao trong chương trình Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII đã tạo được sự chuyển biến lớn về nhận thức của toàn xã hội, nhất là đối với từng cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đặc biệt là đối với quần chúng nhân dân; đã khẳng định được vai trò, vị trí của hoạt động thể dục thể thao là không thể thiếu được trong đời sống, sinh hoạt của mỗi người, mỗi nhà và mang lại sức khỏe cho mọi người để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Nhằm chuẩn bị chu đáo lễ tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh sắp tới, các đại biểu tại cuộc họp đã góp ý xoay quanh các nội dung về chương trình tổng kết Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017-2018; dự thảo báo cáo tổng kết Đại hội và góp ý, bổ sung về danh sách khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội thể thao tỉnh lần thứ VIII.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh lại báo cáo tổng kết Đại hội, trong đó cần đánh giá kỹ hơn những mặt ưu điểm, tồn tại trong công tác tổ chức Đại hội và thống nhất thời gian tổ chức lễ tổng kết Đại hội vào ngày 25/10 tới; giao tiểu ban khen thưởng họp xét lập danh sách các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội thể thao tỉnh lần thứ VIII để khen thưởng trong lễ tổng kết sắp tới.

Thùy Dung

Lượt xem:  333

Tin đã đưa