Quảng Nam: Triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/10/2018 | 03:48 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5832/KH-UBND triển khai Luật Thuỷ sản năm 2017 và các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
 

Mục đích nhằm thi hành Luật Thuỷ sản và các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác IUU hướng tới một nghề cá hiện đại, hiệu quả, phát triển bền vững; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Thuỷ sản năm 2017 đến các đối tượng có liên quan. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý và đối tượng trực tiếp thực hiện các quy định về khai thác IUU góp phần sớm khắc phục cảnh báo Thẻ vàng của EC; Xác định cơ chế phối hợp các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Thuỷ sản năm 2017 và chống khai thác IUU.

Theo kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện, gồm: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về các quy định liên quan đến khai thác IUU và Luật Thủy sản năm 2017: Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017, các nôị dung chống khai thác IUU đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thủy sản; Xây dựng pano tuyên truyền chống khai thác IUU tại cảng cá; in phát tờ rơi cho chủ tàu, thuyền trưởng trên các tàu cá khai thác thủy sản tại vùng biển xa; Tổ chức cho chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến tại các cảng cá và tuần tra, kiểm tra, kiểm soát về khai thác hải sản trên vùng biển: Tăng cường thực hiện Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 14/ 3/2018 của UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của EC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; thực hiện việc cấp xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Giám sát hành trình tàu cá: Nâng cấp hệ thống Trạm bờ để đáp ứng yêu cầu cho tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m có gắn thiết bị giám sát hành trình (VX1700) tự động gửi thông tin vị trí về Trạm bờ 2 giờ/1 lần; Gắn thiết bị giám sát hành trình công nghệ vệ tinh (Movimar) cho tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên tự động gửi thông tin vị trí 2 giờ/1 lần về Trung tâm quan sát tàu cá.

Giám sát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài: Tăng cường tuyên truyền cho ngư dân không được khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; thường xuyên theo dõi, điều tra, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Quảng Nam đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để kịp thời ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của địa phương khai thác bất hợp pháp tại các vùng biển nước 5 ngoài; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng ngư dân, tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian đến; Chủ trì thực hiện Kế hoạch tại địa phương; đảm bảo các tàu cá trên địa bàn khi hoạt động khai thác hải sản trên biển phải có đầy đủ các loại giấy tờ, trang thiết bị theo quy định;

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT) và Báo Quảng Nam có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tận cộng đồng ngư dân, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng về các nội dung của Luật Thủy sản năm 2017 và chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU;  Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời đưa tin phản ánh gương người tốt, việc tốt hoặc đấu tranh phê phán hoạt động khai thác IUU…/.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  926

Tin đã đưa