Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất năm 2018
Thứ 4, ngày 17/10/2018 | 09:09 AM (GMT +7)
Ngày 28/8, Sở TT&TT Quảng nam ban hành công văn số 895/STTTT-BCVT về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện nhanh một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương: Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử cấp huyện và bằng các hình thức khác để phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai Đề án đến với người dân. Thời gian thực hiện từ tháng 9 đến hết tháng 12/2018.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tổ chức lớp tập huấn truyển khai số hóa truyền hình tại địa phương; Tổ chức thực hiện khảo sát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, báo cáo danh sách gởi về Sở Thông tin và truyền thông trước ngày 10/10/2018 để tổng hợp; Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nội dung được phân công tại kế hoạch 4061/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

LV

Lượt xem:  387

Tin đã đưa