Hướng dẫn khảo sát tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.
Thứ 4, ngày 17/10/2018 | 09:42 AM (GMT +7)
Ngày 28/8, Sở TT&TT ban hành văn bản hướng dẫn Quy trình khảo sát, tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số và Quy trình xác nhận số liệu hộ đã nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Mục đích nhằm đảo bảo việc khảo sát, tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số và xác nhận số liệu hộ đã nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh; Cung cấp chính xác, đầy đủ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu trên địa bàn tỉnh cho Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để thực hiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Cung cấp chính xác, đầy đủ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã nhận hỗ trợ đầu thu trên địa bàn tỉnh cho Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán.

Nội dung bao gồm: Quy trình khảo sát, tổng hợp số liệu hộ nghèo hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số; Xác nhận số liệu hộ đã nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Theo đó, yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo kết quả điều tra tính đến 31/12/2017 đã được phê duyệt cho Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND cấp xacx giao cho các Trưởng thôn, khối phố danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu của từng thôn, khối phố và Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số để thực hiện khảo sát; Trưởng thôn, khối phố tiến hành khảo sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo danh sách đã được cung cấp; Doanh nghiệp cung caaos thiết bị thực hiện hỗ trợ, lắp đặt đầu thu đúng đối tượng. Ký biên bản bàn giao đầu thu truyền hình số với hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu.

LV

Lượt xem:  394

Tin đã đưa