Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 17/10/2018 | 03:43 PM (GMT +7)
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Để thực hiện phong trào nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước…quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động như sau:

Tổ chức phát động phong trào: “Chống rác thải nhựa”: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “ Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các loại sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sủ dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Phợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilpn khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Đăng ký tham gia thực hiện phong trào: “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào: “Chống rác thải nhựa” và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đánh giá…/.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,105

Tin đã đưa