Hơn 5 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến trong 9 tháng đầu năm 2018
Thứ hai, ngày 22/10/2018 | 10:49 AM (GMT +7)
Theo báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến 9 tháng đầu năm 2018 là 5282 hồ sơ, trong đó một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh họp đánh giá Chỉ số CCHC 9 tháng đầu năm 2018.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7073/KH-UBND ngày 14/12/2017 ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018; Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 về việc giao chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các đơn vị  từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông quốc gia; đã triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử cho 09/18 huyện, thị xã, thành phố; đã cấu hình và cung cấp 519 DVC trực tuyến mức độ 3 và 71 DVC trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến. Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến 9 tháng đầu năm 2018 là 5282 hồ sơ. Một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với cấp huyện: Thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Phú Ninh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh cá thể; UBND huyện Tiên Phước cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể, thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ từ 14 tuổi trở lên, thủ tục xác định lại dân tộc; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động internet và trò chơi điện tử công cộng; thủ tục đăng ký thang, bảng lương cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với ứng dụng CNTT trong phục vụ người dân và doanh nghiệp như Cục Hải quan vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan, thực hiện tốt Hệ thống thông quan tự động, nâng cao tỷ lệ nộp thuế theo phương thức điện tử; Cục Thuế tỉnh tăng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%; Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai giao dịch đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet đến 4.015/4.356 đơn vị (tỷ lệ 92%).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến nay đã có 24/37 cơ quan công bố hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ thủ tục hành chính chính và toàn bộ các phòng/đơn vị trực thuộc; 04 cơ quan đã công bố nhưng chưa bao gồm toàn bộ TTHC và chưa bao gồm toàn bộ các phòng/đơn vị; 06 cơ quan đã được chứng nhận nhưng không duy trì được hiệu lực; 02 cơ quan đang xây dựng và 01 cơ quan chưa xây dựng.   

Thùy Dung

Lượt xem:  343

Tin đã đưa
Xem theo ngày :