uct
UBND tỉnh họp bàn thông qua 02 Đề án về hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa, du lịch miền núi
UBND tỉnh họp bàn thông qua 02 Đề án về hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa, du lịch miền núi
Thứ 6, ngày 26/10/2018 | 04:23 PM (GMT +7)
Chiều ngày 26/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với Sở VH,TT&DL cùng các sở, ngành và địa phương liên quan để nghe báo cáo về 02 Đề án trình HĐND tỉnh: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025” và “Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025”.

Quang cảnh cuộc họp

Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025” áp dụng với các đối tượng là toàn bộ không gian văn hóa, đời sống sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Hiệp Đức; trong đó ưu tiên bảo tồn, phát huy những di sản đang có nguy cơ mai một, cần bảo vệ khẩn cấp, những di sản có thể xây dựng thành các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Đề án sẽ hỗ trợ mỗi huyện xây dựng 02 Làng truyền thống các dân tộc tại 02 xã (riêng huyện Hiệp Đức hỗ trợ 01 Làng tại 01 xã); hỗ trợ cồng/trống- chiêng cho 333 thôn và 08 trường phổ thông dân tộc nội trú; tổ chức truyền dạy kỹ năng thực hành di sản gắn với phát triển du lịch tại các huyện có di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống tiêu biểu (01 lễ hội tiêu biểu/huyện); hỗ trợ hoạt động của các CLB/đội nghệ thuật truyền thống tại các xã, thị trấn; đưa di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vào giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Tổng kinh phí thực hiện Đề án hơn 100 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh đảm bảo 70%, ngân sách huyện 30%.

Đối với Đề án “Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025”, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các huyện miền núi đón 600.000 lượt khách du lịch mỗi năm; thu nhập từ du lịch đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp cho 4.500 lao động. Theo đó, Đề án sẽ hỗ trợ các nội dung như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch...Đề án triển khai từ năm 2019 đến năm 2025, mỗi năm hỗ trợ tối thiểu 03 dự án. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho 20 điểm du lịch là gần 117 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cơ bản thống nhất nội dung 02 Đề án, đồng thời giao Sở VH,TT&DL tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh 02 Đề án, trình HĐND thông qua.

Thúy Hằng

Lượt xem:  315

Tin đã đưa
.