uct
Tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn các di tích trên địa bàn thành phố Hội An
Tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn các di tích trên địa bàn thành phố Hội An
Thứ 3, ngày 30/10/2018 | 04:33 PM (GMT +7)
Chiều 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An báo cáo tình hình quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; nhất là việc tham mưu ban hành các văn bản quản lý và công tác giám sát tu bổ di tích trong Khu phố cổ.

Toàn cảnh buổi họp.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An, việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản văn hoá – Khu phố cổ nói riêng, toàn bộ hệ thống di tích, di sản văn hoá ở Hội An nói chung được cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và cả cộng đồng người dân Hội An chung tay thực hiện. Trong nhiều năm qua, các văn bản pháp quy của Trung ương và Tỉnh về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá được nhân dân Hội An thực hiện một cách chu đáo. 

Bên cạnh đó, với điều kiện đặc thù là thành phố di sản văn hoá thế giới với hàng ngàn “di tích sống”, trong đó hầu hết di tích thuộc sở hữu tư nhân – tập thể nên chính quyền thành phố đã sớm chủ động ban hành một số quy chế được cộng đồng nhân dân ủng hộ, góp phần nâng cao nhận thức; nâng cao trách nhiệm của cả cộng đồng, của từng cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn và sử dụng, phát huy có hiệu quả quần thể di sản văn hoá của nhân loại.

Bên cạnh đó, để góp phần quản lý, bảo tồn tốt Khu phố cổ, Thành phố đã thành lập đội ngũ cộng tác viên (với số lượng 33 người là những tổ trưởng, khối trưởng các khối phố trong Khu phố cổ). UBND thành phố Hội An cũng ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho người bảo vệ di tích thuộc sở hữu cộng đồng, nhà nước. Và dựa trên cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thành phố cũng đã ban hành Cơ chế quản lý hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa – cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu tư nhân – tập thể trong khu phố cổ Hội An. Từ nguồn thu bán vé tham quan Khu phố cổ, cùng các nguồn vốn ngân sách nhà nước của Trung ương, Tỉnh, trong nhân dân và tài trợ của các tổ chức quốc tế, thành phố đã thường xuyên quan tâm đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, nông thôn, và riêng cho tu bổ các di tích.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Hội An đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá thế giới Hội An: hiện nay địa phương đang chuẩn bị tham mưu và trình tỉnh phê duyệt Kế hoạch quản lý và ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hoá thế giới Hội An, thành phố đề nghị tỉnh đưa vào kế hoạch phê duyệt, ban hành trong năm 2019; về Quy hoạch tổng thể Hội An đề nghị tỉnh sớm cho ý kiến thống nhất về việc được thuê tư vấn có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài; đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các công trình như Kè bảo vệ khu phố cổ, kè bãi biển; cơ sở hạ tầng giao thông dẫn vào Hội An ở các tuyến giao thông của tỉnh, bãi đậu xe, những vấn đề liên quan đến môi trường và rác thải ở Hội An hiện nay; quan tâm chỉ đạo việc ngầm hoá các tuyến điện, cáp, nước;...

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất với báo cáo đánh giá tổng quan về công tác bảo tồn khu phố cổ Hội An trong thời gian qua. Trong thời gian đến, thành phố Hội An tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn các di tích trên địa bàn, hết sức coi trọng công tác bảo tồn các di tích này; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với thành phố Hội An quan tâm phân kỳ đầu tư trong công tác bảo tồn, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy trong khu phố cổ; khẩn trương làm Quy hoạch tổng thể Hội An; rà soát tổng thể các văn bản về quy chế quản lý;... 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  403

Tin đã đưa
.