uct
Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh
Thứ 5, ngày 01/11/2018 | 02:14 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2023.

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2023 (Quy chế phối hợp) quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh là quan hệ chỉ đạo, phối hợp hoạt động, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nguyên tắc phối hợp chủ động, sáng tạo, tích cực, phát huy hiệu quả, vai trò gương mẫu của Hội Cựu chiến binh; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp giải quyết công việc kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Theo Quy chế, 4 nội dung chính được triển khai thực hiện, gồm: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ; Phát huy vai trò, vị trí của cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh các cấp; Phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thực hiện chế độ trao đổi thông tin và hội họp.

Thùy Dung

Lượt xem:  187

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.