Thành lập lại Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam
Thứ 6, ngày 02/11/2018 | 08:48 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập lại Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam).
 

Ban Chỉ đạo do đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường làm Phó Trưởng ban Thường trực; Các Phó Trưởng ban gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Công Thương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài chính. Các Ủy viên gồm lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông vận tải; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Nam; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. 

Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, đơn vị và địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan và các địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đơn vị và địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin trên địa bàn tỉnh. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam. 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  836

Tin đã đưa