Đại Lộc: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng
Thứ 6, ngày 02/11/2018 | 03:07 PM (GMT +7)
UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong đó chú trọng một số điểm mới quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở, mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đồng thời tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các đại biểu tham dự. Đồng thời, Phòng Nội vụ huyện quán triệt một số nội dung chính của Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế trong đó chú trọng những nội dung chính sửa đổi, bổ sung về các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, trường hợp tinh giản biên chế, thời điểm được dùng làm căn cứ tính đủ tuổi hưởng chế độ, thời gian để tính trợ cấp, về quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản… 

Qua hội nghị này, các đại biểu nắm bắt được những nội dung mới trong công tác Thi đua - Khen thưởng, tinh giản biên chế để áp dụng tốt nhất vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,144

Tin đã đưa
Xem theo ngày :