Sửa đổi mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao
Thứ 4, ngày 07/11/2018 | 03:19 PM (GMT +7)
Chiều nay 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe Sở Tài chính báo cáo Đề án “Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh”.

Toàn cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Chín cho biết, thực hiện Thông tư 149 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 Quy định mức chi dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 78). Nội dung và mức chi quy định tại Nghị quyết số 78 bằng mức chi quy định tại Thông tư số 149. Tuy nhiên, qua hơn 6 năm áp dụng, với tỷ lệ trượt giá hằng năm và đặc biệt khi tham gia thi đấu các giải thể thao ngoài tỉnh thì mức chi tại Nghị quyết số 78 có khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên. 

Căn cứ tình hình thực tế về công tác huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam so với các địa phương khác trên cả nước và căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, Sở Tài chính trình UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh khi tham gia tập luyện và thi đấu bằng 90% mức chi tối đa do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 61. Theo đó, mức chi trong thời gian tập trung luyện tập thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển tỉnh là 200 ngàn đồng/người/ngày, cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển trẻ tỉnh là 160 ngàn đồng/người/ngày, cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu tỉnh là 120 ngàn đồng/người/ngày; mức chi trong thời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển tỉnh là 260 ngàn/đồng/người/ngày; cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển trẻ tỉnh là 200 ngàn đồng/người/ngày, cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu tỉnh là 200 ngàn đồng/người/ngày. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất với Sở Tài chính về tờ trình Đề án quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh khi tham gia tập luyện, huấn luyện và thi đấu bằng 90% mức chi tối đa do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 61; giao Sở Tài chính hoàn chỉnh gửi UBND tỉnh phê duyệt để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  527

Tin đã đưa