uct
Phê duyệt phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão
Phê duyệt phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão
Thứ 4, ngày 07/11/2018 | 04:09 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, qua đó nhằm giúp các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan chủ động ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Theo số liệu thống kê, trung bình hằng năm có từ 05 đến 06 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam, khoảng 04 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến khu vực miền Trung và khoảng 20,4% ảnh hƣởng tới khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định. Có những năm số lƣợng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam bằng hoặc nhiều hơn 10 cơn, đó là các năm: 1964, 1973, 1978, 1985, 1986, 1989 và 1996.

Tại Quảng Nam, theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, khu vực thường xuyên thiệt hại do bão gồm: Khu vực ven biển: Phường Điện Dương, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; xã Cẩm Thanh, phường Cửa Đại, thành phố Hội An; xã Duy Nghĩa, Duy Hải, huyện Duy Xuyên; xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Hải, huyện Thăng Bình; xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ và xã Tam Tiến, Tam Hải, Tam Quang, huyện Núi Thành. Khu vực ven sông và các cửa sông gồm: các xã Tam Hòa, Tam Giang, Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; xã Bình Nam, Bình Đào, Bình Triều, huyện Thăng Bình; xã Quế Phú, Quế Xuân, huyện Quế Sơn; xã Duy Vinh, Duy Thành, huyện Duy Xuyên; phường Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn và các phường còn lại của thành phố Hội An.

Phạm vi ảnh hưởng do bão mạnh, siêu bão chủ yếu tập trung 8 huyện, thị xã, thành phố vùng đồng bằng ven biển gồm: Núi Thành, Tam Kỳ,  Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và Đại Lộc.

Theo Phương án được phê duyệt, khi xảy ra bão mạnh, siêu bão, khu vực sơ tán đến gồm: Các cơ quan, công sở, trường học và nhà dân kiên cố, bảo đảm các điều kiện về an toàn tránh trú bão.

Lực lượng phục vụ công tác sơ tán và đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, an ninh trật tự trong thời gian sơ tán là lực lượng quân đội, công an, y tế và lực lượng xung kích địa phương.

Việc sơ tán dân được thực hiện theo cấp độ thiên tai. Cụ thể, đối với bão mạnh, bão rất mạnh: (bão từ cấp 10 đến cấp 15):  Kết hợp sơ tán xen ghép và tập trung với quy mô vừa (sơ tán toàn bộ dân nhà tạm bằng phênh, lợp mái tôn hay tre nứa hoặc nhà xây, lợp tôn nhưng không kín gió và không có chằng mí vững chắc), thời gian sơ tán trước bão từ 4 đến 6 giờ.

Siêu bão: (bão từ cấp 16 trở lên): Kết hợp sơ tán xen ghép và tập trung với qui mô lớn (sơ tán toàn bộ dân nhà tạm bằng phênh, lợp mái tôn hay tre nứa hoặc nhà xây, lợp tôn, nhà lợp đất sét nung không có chần mí), thời gian sơ tán xong trước khi bão đổ bộ vào đất liền từ 4 đến 6 giờ.

Trong công tác chỉ huy, phân công lãnh đạo UBND tỉnh thường trực từng khu vực để trực tiếp chỉ đạo khi có bão xảy ra.

Đồng thời, Phương án này cũng phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Căn cứ Phương án này, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách.

Các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão mạnh, siêu bão gây ra trong phạm vi đơn vị; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo, điều động của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cộng đồng trong nhân dân, đề cao hơn nữa tinh thần chủ động, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Thúy Hằng

Lượt xem:  132

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.