Đại Lộc: Tổng kết 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam
Thứ 6, ngày 09/11/2018 | 09:11 AM (GMT +7)
Sáng 8/11, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, huyện Đại Lộc đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Tính đến nay, toàn huyện đã tổ chức 2.500 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 70 nghìn lượt người tham gia. Tổ chức cấp phát hơn 6.300 tờ rơi, tờ gấp; 15,2 nghìn cuốn tài liệu, sách pháp luật cầm tay và hơn 1.000 pano, áp phích tuyên truyền, cổ động Ngày pháp luật Việt Nam về tận các khu dân cư.

Hình thực phổ biến pháp luật có hiệu quả nhất là thông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở, các cuộc thi liên quan về pháp luật… Qua đó địa phương đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho nhân dân, nhất là các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật về dân sự, đất đai, môi trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành cho người dân, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại 18 xã, thị trấn với 5.000 lượt người tham dự và tổ chức trợ giúp pháp lý trực tiếp cho hàng nghìn lượt người...

Dịp này, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Tố cáo năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành của huyện, cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn.

Thúy Hằng

Lượt xem:  722

Tin đã đưa
Xem theo ngày :