Tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt Nam cho lưu học sinh tỉnh Sê Koong và tỉnh Champasak
Thứ 3, ngày 13/11/2018 | 07:58 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ký quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo tiếng Việt Nam cho 63 lưu học sinh tỉnh Sê Koong và tỉnh Champasak, Lào.
 

Trong đó, có 35 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng toàn phần của tỉnh, 03 lưu học sinh nhận học bổng toàn phần của UBND thành phố Tam Kỳ, 25 lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí, thời gian học 10 tháng, kể từ ngày 09/10/2018 tại Trường Đại học Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận 63 lưu học sinh theo đề nghị của tỉnh Sê Koong và tỉnh Champasak, Lào theo đúng quy định. Trường Đại học Quảng Nam xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo tiếng Việt Nam cho các lưu học sinh Lào theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh cho các lưu học sinh Lào; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Công an thành phố Tam Kỳ và địa phương quản lý lưu học sinh chặt chẽ; thường xuyên báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh Lào cho các cơ quan chức năng. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam và các cơ quan có liên quan lập dự toán, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí đào tạo tiếng Việt cho các lưu học sinh Lào thuộc diện nhận học bổng của tỉnh theo quy định hiện hành.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  228

Tin đã đưa