q-gate
Thứ hai, ngày 07/03/2011 | 09:03 AM (GMT +7)

 Đầu tiên, Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI) xin gửi lời chào trân trọng đến quý đơn vị và chân thành cảm ơn sự liên kết, trao đổi, hợp tác giữa quý đơn vị cùng QTI trong xu thế phát triển ngành CNTT.            

           Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là định hướng cơ bản mà Việt Nam đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, giảm tải cho bộ máy hành chính công, đồng thời tránh phiền hà, mất thời gian của công dân, tổ chức. Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng CNTT nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

          Việc ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước được xem là một giải pháp hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, QTI đã xây dựng và triển khai thành công “Hệ thống một cửa điện tử - QTI – eGate” tại nhiều cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như: Văn phòng UBND huyện Điện Bàn, Văn phòng UBND huyện Thăng Bình, Văn phòng UBND huyện Phú Ninh, Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My … QTI – eGate đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử theo văn bản số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

                      
 

     GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ PHẦN MỀM QTI – eGate:

 

I.       Mục tiêu của phần mềm “1 cửa”

v     Công khai hóa thủ tục xử lý, giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

v     Công tác quản lý, xử lý công việc được thực hiện theo quy trình thống nhất.

v     Phục vụ người dân: Người dân được phục vụ ngay tại nhà 24/24: giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại,...

-         Chuẩn bị hồ sơ: chương trình "1 cửa" công khai hóa các thủ tục xử lý, cho phép tải về các mẫu hồ sơ.

-         Theo dõi được hồ sơ "1 cửa": chương trình "1 cửa" cho phép tìm kiếm thông tin hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ.

v     Phục vụ Lãnh đạo: Lãnh đạo kiểm soát tình hình giải quyết hồ sơ; Đánh giá hiệu quả làm việc của từng cán bộ công chức, từng bộ phận thông qua các báo cáo thống kê do chương trình tự động kết xuất.

v     Phục vụ cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ “1 cửa”:

-         Giúp cán bộ tiếp nhận hồ sơ giảm sai sót và thời gian trong việc chép lại cùng một nội dung: chương trình xuất ra phiếu nhận (giao cho người dân), phiếu chuyển (giao cho cán bộ xử lý), vào sổ lưu hồ sơ,...

 

                 -    Giúp cán bộ xử lý kiểm tra và quản lý công việc phụ trách, lập báo cáo nhanh chóng, chính xác về tất cả các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

           

II.   Chức năng của phần mềm “1 cửa”

v     Hệ thống hiển thị kết quả xử lý hồ sơ trong ngày tại cơ quan một cửa.

v     Hỗ trợ cán bộ tiếp nhận hồ sơ và in phiếu biên nhận, hẹn trả cho công dân kèm mã vạch.

v     Hỗ trợ cán bộ thụ lý xem thông tin hồ sơ và cập nhật tiến độ xử lý trên phần mềm. Thực hiện thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ ra quầy tiếp nhận.

v     Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của toàn cơ quan. Đưa ra các báo cáo thống kê hàng tuần, tháng, quý,… và cảnh báo tiến độ các hồ sơ đến hạn … giúp lãnh đạo, nhân viên trong cơ quan kịp thời điều chỉnh công việc.

v     Giúp bàn giao hồ sơ, phân công thụ lý hồ sơ cho các phòng ban chuyên môn. In phiếu biên nhận bàn giao. Hỗ trợ cán bộ in phiếu bàn giao hồ sơ và ký nhận nội bộ.

v     Hệ thống tự động lưu lịch sử giải quyết hồ sơ, lịch sử bổ sung của các phòng ban chuyên môn.

v     Toàn bộ cơ quan một cửa có thể trao đổi, phối hợp xử lý công việc trên phần mềm, giúp trao đổi thông tin tức thời tiện lợi qua chức năng trao đổi trực tuyến.

v     Hỗ trợ cán bộ quầy trả kết quả theo dõi danh sách hồ sơ, thực hiện chuẩn bị giấy tờ cần thiết phục vụ việc trả kết quả.

v     “Một cửa” đáp ứng đầy đủ các mô hình liên thông khác nhau, cung cấp hệ thống liên thông các cấp, xóa khoảng cách địa lý giữa các cơ quan một cửa liên thông. Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ (kết nối từ xã lên huyện và ngược lại…)

Lượt xem:  2,544

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa