Thu ngân sách nội địa đã “về đích”
Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 10:02 AM (GMT +7)
Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 10/11/2018 đạt hơn 15.486 tỷ đồng, hoàn thành hơn 100% dự toán pháp lệnh thu ngân sách năm 2018 do HĐND tỉnh và Bộ Tài chính giao, đạt 93,6% so với dự toán phấn đấu và tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2017 (+3.723 tỷ đồng). Với kết quả này, ngành Thuế Quảng Nam đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 trước 1 tháng 20 ngày.

Trong đó, cơ quan Cục Thuế thu hơn 13.173 tỷ đồng; 18 Chi cục Thuế trực thuộc thu gần 2.313 tỷ đồng. Có 9/17 nguồn thu, sắc thuế đã hoàn thành vượt mức dự toán, tăng trưởng so cùng kỳ, như: thu từ doanh nghiệp FDI: 1.440 tỷ đồng, vượt 9,5% dự toán; thu lệ phí trước bạ 297,7 tỷ đồng, vượt 19%; thu thuế thu nhập cá nhân 419,8 tỷ đồng, vượt 10,4%; thu phí, lệ phí 298,6 tỷ đồng, vượt 198%; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần 1.198 tỷ đồng, vượt 45,9%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 73,2 tỷ đồng, vượt 33%; thu khác ngân sách tính cân đối 252,4 tỷ đồng, vượt 48,5%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 10 tỷ đồng, vượt 148,9% và thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 52,4 tỷ đồng, vượt 41,7%.

Đáng chú ý, lĩnh vực kinh tế dân doanh dự toán thu năm 2018 giao 10.766 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng dự toán thu, đến nay đã thu được 10.100 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán, tăng 33,6% so với cùng kỳ (+2.544 tỷ đồng). Các khoảng thu còn lại đều đạt từ 84,5% dự toán trở lên. Có 3 nguồn thu tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, đó là: Khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương (bằng 84,7%); Khối các doanh nghiệp nhà nước địa phương (92%) và thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (bằng 40%).

Có 15/18 Chi cục Thuế trực thuộc đã hoàn thành vượt mức dự toán năm 2018; Chi cục Thuế huyện Phước Sơn thu đạt 93,5% dự toán và Chi cục Thuế Tây huyện Giang thu đạt 90,2%. Riêng Chi cục Thuế Đông Giang đến giờ này mới chỉ đạt 74,6% dự toán năm, nếu không nỗ lực đơn vị này có khả năng không hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018.

Hiện nay, tất các đơn vị trong ngành Thuế tỉnh Quảng Nam, đang tập trung ráo riết trong công tác xử lý và thu hồi nợ đọng thuế theo Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 4080/TCT-QLN của Tổng cục Thuế, phấn đấu kết thúc năm 2018 giảm nợ thuế dưới mức 5% so với tổng thu thực hiện được; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn thu phát sinh được nộp vào ngân sách nhà nước góp phần hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế Quảng Nam là 16.544 tỷ đồng. Tiếp tục ghi dấu ấn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2018./.

Văn Dũng

Lượt xem:  319

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :