Hỗ trợ bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 23/11/2018 | 03:05 PM (GMT +7)
Sáng 23/11, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam đồng chủ trị hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 130.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 8,93% dân số toàn tỉnh, cư trú chủ yếu tại 74 xã/389 thôn/706 điểm dân cư thuộc 11 huyện. Đồng bào dân tộc thiểu số bản địa có khoảng 125.000 người gồm 4 thành phân dân tộc người là Cơtu, Xê đăng, Cor và Gié- Triêng; trong đó tộc người Cơtu có khoảng 50.200 người;… Hiện nay, một số loại hình văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một; trang phục truyền thống thường chỉ được sử dụng trong các ngày lễ hội, các bộ cồng/trống - chiêng của nhân dân đang dần bị hư hỏng do thời gian; các điệu múa cồng/trống- chiêng chủ yếu tập trung vào những người lớn tuổi; hầu hết các thôn, xã không có cồng/trống - chiêng nên rất khó khăn trong tổ chức các hoạt động; các loại hình dân ca, dân vũ ít được sử dụng, lưu truyền và phổ biến, đặc biệt trong lớp trẻ; việc truyền dạy di sản trong cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức;…

Các đại biểu tại hội nghị đã kiến nghị một số nội dung nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh như hỗ trợ cồng/trống-chiêng cho các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số; Truyền dạy kỹ năng thực hành di sản thuộc mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch tại địa phương; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu văn hóa truyền thống tiêu biểu; phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ hoặc các đội văn nghệ thuật truyền thống; Đưa di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vào giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú;…

Thùy Dung

Lượt xem:  466

Tin đã đưa