Đo đạc, khảo sát vùng hỗ trợ đầu thu Truyền hình số mặt đất, vệ tinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ 3, ngày 27/11/2018 | 03:20 PM (GMT +7)
Theo Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, tỉnh Quảng Nam thuộc nhóm III sẽ kết thúc việc phát sóng tất các các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018.

Khảo sát thu tín hiệu tại nhà người dân

Theo Quyết định sửa đổi điểm a, Khoản 2, Phần II, Điều 1“ Đảm bảo 100%  các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau gồm truyền số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua internet” và sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Phần III, Điều 1 “Thực hiện án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo địa bàn phủ sóng của các trạm phát sóng truyền hình, kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với truyền hình số qua vệ tinh tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo để đảm bảo hiệu quả phủ sóng đối với các địa bàn này. Kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại một địa phương để chuyển sang truyền hình số mặt đất sau khi hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương”. 

Theo đó, trước thời điểm 31/12/2018 ngừng phát sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn của Trung ương, đang xem truyền hình truyền hình tương tự mặt đất  bằng ti vi không tích hợp chức năng thu truyền hình số thì được Nhà nước hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc đầu thu vệ tinh tùy khu vực.

 Để thực hiện chính sách này, từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III đã thực hiện việc khảo sát, xác định địa bàn hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã khảo sát hiện trạng thu xem truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn các xã: Tam Lãnh huyện Phú Ninh; xã Tiên Thọ, Tiên Mỹ, Tiên Cẩm, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Hà, thị trấn Tiên Kỳ huyện Tiên Phước; xã Tam Thạnh, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Nghĩa huyện Núi Thành; xã Quế An, Quế Minh, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Long, Quế Phong huyện Quế Sơn.      

Sau đợt khảo sát, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam sẽ tống hợp danh sách địa bàn hỗ trợ đầu thu truyền hình số gửi Cục Tần số vô tuyến điện để Cục Tần số vô tuyến điện tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài công tác khảo sát, đoàn công tác đã tuyên truyền để người dân hiểu rõ được lợi ích số hóa truyền hình đối với người xem, thời gian chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất và thời gian chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

TH

Lượt xem:  280

Tin đã đưa