Huyện Thăng Bình: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 28/11/2018 | 09:47 AM (GMT +7)
UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2018.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện Thăng Bình. Đảm bảo lộ trình ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Thăng Bình kể từ ngày 31/12/2018. Phạm vi triển khai tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình. Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018.

Nội dung thực hiện gồm có: Tổ chức thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Sở TTTT tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố; thực hiện khảo sát tổng hợp danh sách và hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng...

Để triển khai kế hoạch này đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa & Thông tin huyện là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện thực hiện triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện; Phối hợp với Sở TTTT tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố; thường xuyên đăng tải các tin bài, hình ảnh, phóng sự, nhằm tuyên truyền phổ biến các nội dung của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến với người dân trên Cổng thông tin điện tử huyện; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ việc khảo sát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn huyện, trình UBND huyện phê duyệt.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cung cấp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác khảo sát, thống kê, tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn huyện; phối hợp thực hiện kiểm tra giám sát việc phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về triển khai "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

UBND các xã, thị trấn căn cứ theo Kế hoạch của tỉnh, của huyện về nội dung triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình năm 2018, triển khai chủ trương, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương qua hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thành viên và các hình thức khác để đưa nội dung Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến cán bộ nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn; Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện khảo sát, rà soát lại danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, thị trấn đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất; kiểm tra giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số cho các đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn xã, thị trấn./.

LV

Lượt xem:  335

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :