Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2019
Thứ 4, ngày 05/12/2018 | 03:59 PM (GMT +7)
Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2019

Nội dung :

Văn bản đính kèm: bc192ubnd_Cong khai DT 2019.pdf

LV

Lượt xem:  443

Tin đã đưa