Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
Thứ 5, ngày 06/12/2018 | 09:06 AM (GMT +7)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng, chống Sốt rét Bướu cổ; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Trung tâm có chức năng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TTLT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quy định hiện hành.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Trong thời gian thực hiện hợp nhất để hình thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, số lượng Phó Giám đốc Trung tâm có thể cao hơn quy định, nhưng khi có Phó Giám đốc nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng Phó Giám đốc trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày hợp nhất.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám  đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trung tâm có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán. Các khoa chuyên môn: Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Khoa Phòng, chống HIV/AIDS; Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học; Khoa Bệnh nghề nghiệp; Khoa Sức khỏe sinh sản; Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng; Khoa Kiểm dịch y tế Quốc tế; Khoa Dược - Vật tư y tế; Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; Phòng khám đa khoa.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và nhu cầu phát triển của đơn vị, Giám đốc Trung tâm quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Giám đốc Sở Y tế quyết định việc thành lập, chia tách, lồng ghép và quy định nhiệm vụ cụ thể các khoa, phòng cho phù hợp, bảo đảm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

Biên chế viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế viên chức, số lượng người làm việc của Sở Y tế được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, nhân sự, hồ sơ tài liệu,… của các Trung tâm hợp nhất về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và hoàn thành trước ngày 31/12/2018, để Trung tâm đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày 01/01/2019.

Thúy Hằng

Lượt xem:  3,178

Tin đã đưa
Xem theo ngày :