uct
Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo địa bàn miền núi giảm bình quân từ 4-5%
Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo địa bàn miền núi giảm bình quân từ 4-5%
Thứ 4, ngày 26/12/2018 | 03:10 PM (GMT +7)
Sáng ngày 26/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Tổng kết 01 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 449 ngày 12/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 các chương trình, chính sách của trung ương và tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, hỗ trợ, đã tạo động lực mạnh mẽ tác động vào sản xuất, đời sống và nhận thức của người dân; sự nghiệp giáo dục, y tế và văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng đầu tư theo hướng tích cực. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh phân bổ 9 huyện miền núi hơn 240 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 180 tỷ đồng, vốn sự nghiệp khoảng 60 tỷ đồng. Số hộ đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018 tại 9 huyện miền núi khoảng 2.800 hộ và số hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo là bền vững là hơn 1.600 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 4 đến 5%. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ Chương trình 135, người uy tín, công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật vận động người dân được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả.

Tại hội nghị các địa phương cũng báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách lớn như: Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy; công tác bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12-HĐND, hiệu quả sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, công tác bảo rừng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện công tác kết nghĩa; công tác đào tạo nghề cho lao động miền núi. Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại cần tập trung giải quyết trong năm 2019 và những thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác dân tộc và tạo điều kiện để các địa phương miền núi phát triển mọi mặt.  Tuy nhiên, đời sống của đồng bào vẫn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tập trung giải quyết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, ngành và các huyện cần tiếp tục tham mưu, hoàn chỉnh những nội dung còn thiếu sót, những vướng mắc trong cơ chế chính sách đầu tư tại miền núi giúp UBND tỉnh điều chỉnh, triển khai các chính sách một cách phù hợp.

Thúy Hằng

Lượt xem:  156

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.