uct
HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 4 kỳ họp trong năm 2019
HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 4 kỳ họp trong năm 2019
Thứ 5, ngày 03/01/2019 | 02:24 PM (GMT +7)
Ngày 2/1, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2019 nhằm đánh giá công tác hoạt động thời gian qua, đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9 được tổ chức vào cuối năm 2018 và chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp trong năm 2019.

Ảnh minh họa

Thực hiện kế hoạch của HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2018), UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan và địa phương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh các nội dung để trình tại kỳ họp. Đồng thời, UBND tỉnh đã chủ trì nghe báo cáo các nội dung; qua đó, xét thấy một số nội dung tham mưu chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo về chất lượng… nên UBND tỉnh đã chủ động đề xuất HĐND tỉnh để lại một số nội dung để tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh và trình tại các kỳ họp tiếp theo trong năm 2019. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời giao cho Văn phòng UBND tỉnh theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện.

Để chủ động chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2019, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành xây dựng, tham mưu các nội dung; đồng thời đã giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chủ trì thẩm định bước đầu về thẩm quyền ban hành đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo HĐND tỉnh về danh mục dự kiến trình trong năm 2019, đề nghị các ngành khẩn trương xây dựng, tham mưu đảm bảo theo đúng tiến độ, chất lượng nội dung…

Theo kế hoạch, trong năm 2019, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 4 kỳ họp, gồm: 2 kỳ chuyên đề và 2 kỳ thường lệ. Trong đó 2 kỳ chuyên đề dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 10. Theo đó sẽ có 8 nội dung trình kỳ họp giữa năm và 7 nội dung trình kỳ họp cuối năm.

LC

Lượt xem:  140

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.