Sơ kết thực hiện Nghị quyết 161 về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
Thứ 5, ngày 03/01/2019 | 03:12 PM (GMT +7)
Sáng nay 3/1, UBND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Quảng Nam hiện có 04 di tích quốc gia đặc biệt, 61 di tích quốc gia và 314 di tích cấp tỉnh. Qua 3 năm (2016 – 2018) thực hiện Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh, toàn tỉnh đã đầu tư tu bổ, tôn tạo 5 di tích cấp quốc gia, 40 di tích cấp tỉnh và dựng 55 bia di tích với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh gần 41 tỷ đồng và nguồn vốn huy động của địa phương trên 21 tỷ đồng.

Đề án đã phát huy hiệu quả, tạo cơ chế và nguồn lực cho các địa phương chủ động trong công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, tránh nguy cơ sụp đổ, đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức toàn xã hội về gìn giữ, bảo tồn di sản nhằm phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí qua các năm chưa đảm bảo theo lộ trình đề ra mặc dù hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bố trí đủ 16 tỷ đồng để tu bổ di tích theo danh mục; nguồn vốn đối ứng từ các địa phương cho công tác tu bổ chưa nhiều và nguồn huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, tộc họ vẫn chưa có.

Tại hội nghị, liên quan đến việc thực hiện đề án nhiều ý kiến cho rằng một số di tích tuy cấp thiết nhưng chưa được triển khai đầu tư theo lộ trình, một số quy định về công tác tu bổ, tôn tạo di tích chưa phù hợp với thực tiễn; một số địa phương phương và chủ di tích còn thụ động trong công tác quản lý, cân đối nguồn đối ứng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các ngành liên quan và địa phương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh đưa khỏi danh mục di tích không có khả năng thực hiện và bổ sung danh sách di tích bị xuống cấp nghiêm trọng chưa có trong Đề án; thống nhất điều chỉnh hỗ trợ tu bổ sang dựng bia di tích Núi Chùa Quảng Phú của thành phố Tam Kỳ; đồn Cao Lao và căn cứ kháng chiến huyện ủy Quế Tiên của huyện Hiệp Đức; bổ sung vào danh mục đề án hỗ trợ 1 di tích và dựng bia 2 di tích cấp quốc gia; hỗ trợ tu bổ 12 di tích và dựng bia 4 di tích cấp tỉnh; đồng thời yêu cầu Sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trưởng hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh của tỉnh trình UBND tỉnh xem xét ban hành kịp thời trong năm 2019. 

Thùy Dung

Lượt xem:  534

Tin đã đưa