Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Thứ 3, ngày 08/01/2019 | 09:04 AM (GMT +7)
Chiều qua 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để nghe báo cáo các nội dung liên quan đến Đề án chính quyền điện tử tỉnh; Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính trong lĩnh vực CNTT; công tác truyền thông, báo chí; Dự án du lịch thông minh. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi họp.

Dự án chính quyền điện tử Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2016, bao gồm 6 hạng mục chính, đến nay Sở TT&TT đã triển khai thực hiện hoàn thành, đưa vào vận hành sử dụng 3 hạng mục, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên một số hạng mục trễ tiến độ, nguyên nhân chính do bố trí vốn chậm, cụ thể tổng nhu cầu vốn đến hết năm 2018 là khoảng 35,5 tỷ đồng tuy nhiên số vốn bố trí chỉ khoảng hơn 15 tỷ đồng. Do kinh phí bố trí thấp nên Sở TT&TT không thể triển khai đồng thời nhiều hạng mục theo tiến độ. Sở đã cài đặt, tập huấn sử dụng, vận hành phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến cho 100% các huyện, thị xã, thành phố và 100% các xã thuộc 3 địa phương Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí được Sở tập trung chú trọng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cụ thể hóa, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp quy về báo chí trên cơ sở nội dung của Luật Báo chí và các văn bản liên quan; thực hiện tốt chức năng quản lý báo chí địa phương, hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của báo chí trung ương và địa phương khác trên địa bàn…

Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với VNPT Quảng Nam về phương án triển khai hệ thống du lịch thông minh trong tháng 9/2018; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc thành lập Tổ Công tác triển khai hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam; đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai hệ thống du lịch thông minh, gửi các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành. Dự kiến trong tháng 01/2019, Sở sẽ mời các thành viên Tổ Công tác triển khai hệ thống du lịch thông minh họp để phân công nhiệm vụ cụ thể.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có giải pháp, phương hướng khắc phục một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử và công tác tham mưu về truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh. Cần chủ động làm việc với các ngành có liên quan về nguồn vốn cho các dự án ứng dụng CNTT, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CCHC. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với với các ngành liên quan sớm triển khai thực hiện dự án Du lịch thông minh nhằm góp phần quảng bá, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thùy Dung

Lượt xem:  295

Tin đã đưa
Xem theo ngày :