Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai
Thứ 3, ngày 08/01/2019 | 09:26 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, UBND các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình góp phần đẩy nhanh việc giải quyết TTHC.

Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, UBND các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình góp phần đẩy nhanh việc giải quyết TTHC; đảm bảo các thủ tục đất đai được thực hiện song song, đồng bộ, chặt chẽ, chính xác, đúng quy định pháp luật cũng như quy định rõ nội dung trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động phối hợp đồng thời bảo đảm trình tự, thủ tục, giảm thời gian thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng thời quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận, thời gian giải quyết, chuyển giao và trả kết quả thực hiện TTHC liên thông đối với 57 thủ tục hành chính (trong đó đối với tổ chức là 30 thủ tục và với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư là 27 thủ tục) liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao: Sở, ngành triển khai tiếp nhận, luân chuyên, xử lý giải quyết hồ sơ, phê duyệt và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các quy trình tiếp nhận, số hóa, chuyển hồ sơ điện tử và luân chuyển hồ sơ giấy theo thời gian quy định cho các đơn vị đầu mối xử lý, giải quyết TTHC. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy trình liên thông giải quyết TTHC, trao đổi, liên lạc, gia hạn thời gian xử lý, xác minh hồ sơ... với công dân, tổ chức, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân để chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với UBND cấp huyện: thực hiện tiếp nhận, số hóa, luân chuyên hồ sơ đất đai theo thẫm quyền, trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định, thu giấy tờ gốc và đầy đủ các khoản khoản phí liên quan đến đất đai khi thực hiện 57 thủ tục hành chính quy định trong quyết định này.

Đối với UBND cấp xã: tiếp nhận hồ sơ đất đai do các cấp chuyển đến để kiểm tra, xác nhận, đồng thời cung cấp thông tin về các thửa đất đang tranh chấp, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Thùy Dung

Lượt xem:  497

Tin đã đưa
Xem theo ngày :