Khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM và các bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm
Thứ 3, ngày 08/01/2019 | 03:58 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương (Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, Công văn số 3037/TY-DT ngày 27/12/2018 của Cục Thú y về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM) và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 về chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Trong đó, khẩn trương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đối với những địa phương có bệnh LMLM xảy ra chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Cụ thể: Tổ chức thông tin tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi biết về tình hình dịch bệnh và chủ động phối hợp trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tổng vệ sinh, rải vôi, phun thuốc tiêu độc khử trùng; xử lý gia súc mắc bệnh, chết; tổ chức tiêm phòng khẩn cấp và tiêm phòng bao vây ổ dịch theo đúng quy định; quản lý hoạt động vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc ra khỏi vùng có bệnh LMLM theo quy định… Củng cố hệ thống báo cáo dịch bệnh từ cấp xã đến cấp huyện, từ cấp huyện đến tỉnh theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; thực hiện báo cáo dịch bệnh hằng ngày về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) theo quy định hiện hành. Tăng cường giám sát phát hiện sớm ổ dịch, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao như: ổ dịch cũ, nơi tập trung mua bán, vận chuyển và giết mổ gia súc..., xử lý kịp thời khi còn trong diện hẹp. Thực hiện công bố dịch theo quy định tại Điều 26 Luật Thú y và các quy định hiện hành.

Tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, đặc biệt lưu ý giám sát tại các ổ dịch cũ, các khu vực có nguy cơ cao. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện lấy mẫu gửi chẩn đoán, xét nghiệm trước khi xử lý ổ dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, nhằm xác định chính xác chủng vi rút gây bệnh, để sử dụng vắc xin tiêm phòng đạt hiệu quả.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc ra vào địa bàn quản lý; hoạt động giết mổ động vật tại địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1/2019 trên địa bàn toàn huyện, thị xã, thành phố. Thời gian thực hiện trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019. Báo cáo kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 20/02/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (con giống phải có nguồn gốc rõ ràng; thức ăn phải đảm bảo chất dinh dưỡng; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi; hằng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi, hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất giống…).

Sở Nông nghiệp và PTNT xuất hóa chất, vắc xin từ nguồn dự trữ của tỉnh để hỗ trợ các địa phương thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường và tiêm phòng khẩn cấp, bao vây ổ dịch theo quy định. Việc sử dụng hóa chất, vắc xin đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua hóa chất, vắc xin bổ sung đảm bảo đủ lượng hóa chất, vắc xin dự trữ theo quy định để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập các đoàn công tác phối  hợp, hỗ trợ các địa phương để chỉ đạo, xử lý dứt điểm các ổ dịch; kiểm tra, đôn đốc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương có nguy cơ cao, hướng dẫn lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh tại thực địa để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra việc quản lý, giết mổ gia súc, gia cầm ở các địa phương theo quy định. Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm định kỳ và đột xuất báo cáo UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) để chỉ đạo. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin, hóa chất để cung ứng kịp thời cho các địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Hướng dẫn thanh quyết toán vắc xin hỗ trợ theo đúng quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và kinh phí mua hóa chất bổ sung nguồn dự trữ của tỉnh đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến trong nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh động vật; về quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm giảm nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, hạn chế thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách Nhà nước.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  497

Tin đã đưa
Xem theo ngày :