Ngành tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ 6, ngày 11/01/2019 | 08:56 AM (GMT +7)
Ngày 9/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, lĩnh vực tài chính - ngân sách đạt được kết quả rất tích cực và toàn diện. Hiệu quả từ việc cơ cấu lại Ngân sách nhà nước và nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội đã góp phần ổn định vĩ mô, tăng cường an ninh an toàn tài chính quốc gia. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (trong khi đó, mục tiêu là 25-26%); Chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi ngân sách nhà nước (mục tiêu đặt ra là dưới 64%). Về bội chi ngân sách nhà nước, nhờ sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi, nên ước cả năm dưới 3,6%GDP…Việc quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán; thực hiện điều chỉnh tăng 7% tiền lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm qua, ngành Tài chính cũng đã đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản, nợ công, đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), phát triển các thị trường tài chính, dịch vụ tài chính theo các nguyên tắc thị trường, phù hợp với các cam kết và hội nhập quốc tế. Bộ Tài chính cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; đồng thời cũng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý điều hành giá cả, sử dụng hợp lý các công cụ về thuế, quỹ bình ổn giá, lộ trình, mức độ điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ Nhà nước còn quản lý nhằm đảm bảo yêu cầu kiềm chế lạm phát…

Tại tỉnh Quảng Nam, năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 23.537 tỷ đồng, đạt 119,6% dự toán, trong đó thu nội địa là 19.132 tỷ đồng, đạt 123,6% dự toán; thu xuất nhập khẩu là 4.400 tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán. Chi ngân sách địa phương được điều hành cơ bản theo tiến độ thu và bám sát dự toán, công tác giải ngân vốn đầu tư được chú trọng, trong năm  đã sử dụng 1.962 tỷ đồng từ nguồn CCTL còn thừa để bổ sung vốn đầu tư; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, chính sách an sinh xã hội, chi hỗ trợ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ và các đối tượng khác nhân dịp tết Nguyên đán và bổ sung kinh phí để khắc phục và hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất do thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2019, ngành tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước đã đề ra; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý nợ đọng thuế, giảm tỉ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, ngành tài chính sẽ tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

LC

Lượt xem:  260

Tin đã đưa
Xem theo ngày :