Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ 4, ngày 16/01/2019 | 01:56 PM (GMT +7)
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chị thị số 03/CT-UBND ngày 16/01/2019 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt một số nội dung..

Theo đó, các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp đã được phê duyệt tại các Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các giải pháp tháo gỡ các nút thắt đối với hoạt động sản xuất, chế biến xuất khẩu, tạo thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Công Thương tăng cường, chủ động nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của tỉnh Quảng Nam, sự thay đổi chính sách xuất khẩu trong nước, chính sách các nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong thanh toán, … để thông tin cho các doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT định kỳ 6 tháng một lần phát hành Báo cáo đánh giá thị trường nông, thủy sản; trong đó đưa ra những thông tin dự báo và đánh giá về tình hình cung cầu giá cả thị trường của một số mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu chính để doanh nghiệp và người dân có thông tin định hướng cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trọng tâm vào mặt hàng khuôn mẫu, linh kiện chất lượng cao, phục vụ sản xuất máy móc, thiết bị điện tử. Hỗ trợ doanh nghiệp công ngiệp hỗ trợ tại Khu công nghiệp của tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tạo mối liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam tại Khu công nghiệp với các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020;…

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về các biện pháp an toàn thực phẩm tại các thị trường xuất khẩu chính, công bố để các doanh nghiệp tham khảo. Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tăng cường kiểm soát nguồn cung và định hướng sản xuất gắn với tín hiệu thị trường, triển khai các biện pháp tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh để phát triển các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu. Triển khai các biện pháp để từng bước nâng cao và ổn định chất lượng nông sản, thủy sản xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu về chất lượng an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu mà còn về phương thức sản xuất, nuôi trồng phù hợp để đáp ứng tiêu chuẩn quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoàn thiện, phát triển sản phẩm hàng hóa cung ứng theo chuỗi giá trị, có sức cạnh tranh cao, gia nhập thị trường trong nước và quốc tế. Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh tăng mạnh đầu tư kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo hướng tập trung các sản phẩm chủ lực xuất khẩu, thế mạnh của tỉnh, đặt hàng trực tiếp những nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sinh học phục vụ sản xuất. Chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai Đề án công nghệ cao phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng ở quy mô sản xuất hàng hóa, góp phần đảm bảo chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm, trong đó có sản phẩm thế mạnh, hướng đến xuất khẩu như sâm Ngọc Linh, quế Trà My, tiêu Tiên Phước…  Phối hợp với Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức hỗ trợ và hướng dẫn các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong đó, chú trọng kêu gọi các nguồn vốn đầu tư xã hội hóa để phát triển, tăng tốc các startups, hỗ trợ tham gia các sự kiện TechFest vùng, quốc gia; tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dược liệu; khởi nghiệp từ các sản phẩm đặc trưng của Quảng Nam và các sản phẩm trong chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". Tổ chức các hình thức khuyến khích, động viên nhân dân, nhất là thanh niên, phụ nữ tham gia khởi nghiệp nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp trong mọi tâng lớp nhân dân.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các chính sách hiện hành về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác phân luồng để tuyển sinh học nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực theo yêu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các dự án thân thiện với môi trường, có công nghệ tiên tiến, tạo ra phương thức sản xuất kinh doanh mới mang lại giá trị gia tăng và có cam kết chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện. 

Sở Tài chính: hàng năm, căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ, công việc cụ thể, nhu cầu kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại do Sở Công Thương lập và khả năng cân đối ngân sách, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

Cục Thuế tỉnh tổ chức làm việc với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu để nắm tình hình và xem xét đối chiếu với một số quy định về sản xuất, xuất nhập khẩu, từ đó có hướng đề ra giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

 

UBND các huyện, thành phố, thị xã: trên cơ sở lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, đất đai, nguyên liệu sản xuất tại địa phương để phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực, có kế hoạch thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến các mặt hàng hướng tới xuất khẩu.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  580

Tin đã đưa
Xem theo ngày :