Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 18/01/2019 | 09:28 AM (GMT +7)
“Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019.

Mục đích đề án nhằm phát huy hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, mang lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Đề án triển khai thí điểm trên cả 03 cấp: tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với “07 xã là Tam Lộc (Phú Ninh), Bình Triều (Thăng Bình), Điện Hồng (Điện Bàn), Duy Vinh (Duy Xuyên), Đại Hồng (Đại Lộc), Quế Lộc (Nông Sơn), Tiên Mỹ (Tiên Phước)”; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với 05 huyện là Phú Ninh, Tây Giang, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ; ở cấp tỉnh là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đề án được thực hiện với 02 nội dung chính, gồm: thực hiện việc chuyển giao vị trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã đến trụ sở Bưu điện đối với các địa phương được thí điểm, khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết. Lộ trình cụ thể, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện - Văn hóa xã cấp xã từ tháng 01/2019; Bộ phận Một cửa cấp huyện từ tháng 6/2019. Các huyện còn lại giữ nguyên như hiện trạng và tiếp tục thực hiện chuyển về trụ sở Bưu điện làm việc, khi đảm bảo có đủ điều kiện; chuyển giao việc hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành đối với các TTHC đơn giản cho nhân viên Bưu điện theo những nhiệm vụ được phân công và lộ trình cụ thể trong Đề án.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tuyên truyền mạnh mẽ Đề án này đến người dân và doanh nghiệp; Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh chủ trì tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động triển khai thực hiện Đề án, sau một năm thực hiện tiến hành tổng kết đánh giá, báo cáo UBND tỉnh để triển khai nhân rộng mô hình trên toàn bộ địa bàn tỉnh.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  344

Tin đã đưa
Xem theo ngày :