Ngân hàng CSXH tỉnh: Năm 2019, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng từ 6-8%
Thứ 6, ngày 18/01/2019 | 02:39 PM (GMT +7)
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Ban đại diện HĐQT, cùng sự phối hợp của các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi để chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ đạt 4.285.618 triệu đồng, tăng 315.525 triệu đồng (≈8%) so với năm 2017. Trong đó, dư nợ cho vay bằng nguồn vốn TW là 4.100.136 triệu đồng, tăng 265.942 triệu đồng, hoàn thành 99.54% kế hoạch; dư nợ cho vay bằng vốn ngân sách địa phương 185.482 triệu đồng, tăng 49.583 triệu đồng, đạt 99,65% kế hoạch (vốn tồn là do trích chuyển tăng nguồn tại thời điểm 31/12/2018). 

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hơn 14.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 3.600 lao động; giúp 503 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giúp 82 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng 19.794 công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 333 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, 160 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…  Tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2018 hầu hết các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt kế hoạch, chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh NHCS được nâng cao; hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn cơ bản tốt, hiệu quả…những kết quả đó đã góp phần lớn trong công tác giảm nghèo của tỉnh, giúp giải quyết việc làm cho nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, thị xã, thành phố bám sát 9 nhiệm vụ cụ thể đã được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh giao để chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng tình hình từng địa phương triển khai thực hiện; theo đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thứ 4 đó là: tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng một cách ổn định, bền vững ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng tổ TK&VV; củng cố kiện toàn hoạt động của Ban đại diện; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro, tích cực tìm kiếm thông tin hộ vay bỏ đi để thu hồi nợ, cương quyết không để món vay không hoạt động.

Phấn đấu hoàn thành 2 chỉ tiêu đề ra đó là : Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng từ 6-8%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Chú trọng thực hiện công tác thu hồi nợ đến hạn, phấn đấu thu hồi nợ đến hạn đạt từ 85% trở lên; Tiếp tục giữ vững và duy trì chất lượng tín dụng một cách ổn định, bền vững; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,3%...

Thúy Hằng

Lượt xem:  435

Tin đã đưa
Xem theo ngày :