Tổng kết công tác dân vận năm 2018
Thứ 6, ngày 18/01/2019 | 02:53 PM (GMT +7)
Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Năm 2018, công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận đã có những đóng góp không nhỏ trong những thành tựu về kinh tế-xã hội;  đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại được mở rộng, dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, đời sống nhân dân được cải thiện. Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương kịp thời và đảm bảo nội dung. Thực hiện "Năm dân vận chính quyền", công tác dân vận các cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến tích cực trong việc tập trung cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối thoại với nhân dân. Bên cạnh đó, ban dân vận các cấp cũng đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ban chỉ đạo công tác tôn giáo của cấp ủy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tập trung vào việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; tổ chức tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. 
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành dân vận trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới: Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận, nhất là triển khai Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Năm 2019 tiếp tục lấy chủ đề "Năm dân vận chính quyền", chủ yếu tập trung vào công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tổ chức đối thoại, giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc của nhân dân… Tham mưu có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của ban dân vận các cấp, thực hiện tốt chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch mặt trận ở những nơi có điều kiện.

Dịp này, đồng chí Phan Việt Cường đã trao cờ dẫn đầu thi đua xuất sắc cho Ban Dân vận Huyện ủy Phước Sơn và Ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã trao tặng giấy khen cho 40 tập thể và 43 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác dân vận ở cơ sở./.

Mai Chi

Lượt xem:  401

Tin đã đưa
Xem theo ngày :