uct
Năm 2018, Tam Kỳ có 2.165 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
Năm 2018, Tam Kỳ có 2.165 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
Thứ 3, ngày 22/01/2019 | 03:23 PM (GMT +7)
Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ cho biết, trong năm 2018, các cấp Hội đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch mà tỉnh Hội giao; đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Nổi bật là Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ đã chỉ đạo sâu sát các cấp Hội tập trung triển khai Phong trào đến tận từng hộ gia đình. Đến cuối năm, qua bình xét có 2.165 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qũy hỗ trợ nông dân cũng đã phát huy vai trò cho 98 hộ vay phát triển kinh tế với số tiền 690 triệu đồng. Hội Nông dân thành phố đang quản lý dư nợ nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trên 66,7 tỷ đồng cho 2.671 hộ vay, tăng 1,4 tỷ so với năm 2017. Trong năm qua, Hội nông dân thành phố cũng đã hỗ trợ việc bán phân trả chậm cho nông dân được 164 tấn. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên nông dân đã đóng góp trên 560 triệu đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia làm mới 15,9 km kênh tưới và kênh nội đồng, 4 công trình thủy lợi và sửa chữa gần 9km kênh mương phục vụ sản xuất. Duy trì hiệu quả 19 mô hình thu gom rác, bao bì, vỏ chai thuốc BVTV trên đồng ruộng. Việc chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi được quan tâm thực hiện với nhiều mô hình kinh tế đem lại giá trị kinh tế cao như trồng hoa lan, cây cảnh, chăn nuôi heo, gà...Phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cũng được phát huy.

Năm 2019, Hội tập trung thực hiện có hiệu quả 3 phong trào lớn, tư vấn thành lập các mô hình kinh tế tập thể; làm tốt công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ nông dân, góp phần đưa phong trào nông dân trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển.

Thúy Hằng

Lượt xem:  75

Tin đã đưa
Xem theo ngày :