uct
BHXH Quảng Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019
BHXH Quảng Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ 4, ngày 23/01/2019 | 10:08 AM (GMT +7)
BHXH tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 3.678,575 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch được giao. 18/18 BHXH huyện, thị xã, thành phố đều thu vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao, có 6/18 đơn vị có tỷ lệ thu đạt cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 178.253 người, tăng 15.761 người so với năm 2017; số người tham gia BHYT 1.392.928 người, tăng 11.452 người so với năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,4% dân số toàn tỉnh, cao hơn 2,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện kịp thời với tổng số tiền chi trả trong năm hơn 2.073,82 tỷ đồng. Công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, kiểm soát tốt việc gia tăng chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế; tổng chi phí KCB BHYT năm 2018 trên 2.110,67 tỷ đồng với 4.191.879 lượt KCB nội trú, ngoại trú.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là triển khai thực hiện giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả thủ tục hành chính trực tiếp tại các đơn vị SDLĐ qua dịch vụ chuyết phát nhanh của Bưu điện. Trong năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 170.715 em HSSV tham gia BHYT với số thu 89,064 tỷ đồng, tăng 5.273 em so với năm học 2017-2018, đạt tỷ lệ 95,07% HSSV có thẻ BHYT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị vẫn còn một số hạn chế đó là: Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN còn cao với hơn 142,2 tỷ đồng, bằng 3,87% kế hoạch thu; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt được yêu cầu đề ra,…

Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với các đơn vị quản lý đối tượng thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2019 kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia theo đúng quy định của Luật BHYT; đồng thời, thường xuyên thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH cho người lao động để làm cơ sở giải quyết hưởng các chế độ BHXH đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn tỉnh; đề ra các giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng. Phối chặt chẽ với ngành Bưu điện, các đoàn thể, địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2019;…

Thùy Dung

Lượt xem:  101

Tin đã đưa
Xem theo ngày :