Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam Trà My
Thứ 5, ngày 24/01/2019 | 09:45 AM (GMT +7)
UBND huyện Nam Trà My vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam Trà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, gia đình, thể thao của địa phương; truyền thông, sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

UBND huyện đề nghị Ban lãnh đạo Trung tâm khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả, kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động sau kiện toàn, xây dựng cơ quan đoàn kết, cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LC

Lượt xem:  228

Tin đã đưa
Xem theo ngày :