Nam Trà My tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 25/01/2019 | 09:05 AM (GMT +7)
Huyện Nam Trà My vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc năm 2018.

Năm 2018, tổng sản lượng lương thực cây có hạt ở huyện Nam Trà My đạt 4.967tấn, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện là 11.561 con; đến nay đã đóng điện phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn huyện đạt 64,24% - vượt 4,24% chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó: sử dụng điện lưới quốc gia là 50%, sử dụng điện thủy luân là 14,24%, Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2018 là 44.968 triệu đồng, đạt 105% so với chỉ tiêu kế hoạch được HĐND huyện giao và tăng 9% so với thực hiện năm trước.

Huyện Nam Trà My đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Cùng với đó, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường củng cố; Nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; An ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề gắn với việc thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến được thực hiện hiệu quả. Công tác khen thưởng đã đảm bảo công khai, đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,554

Tin đã đưa
Xem theo ngày :