Tổng kết công tác Mặt trận huyện Bắc Trà My năm 2018
Thứ 6, ngày 25/01/2019 | 09:30 AM (GMT +7)
Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Trà My vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác Mặt trận năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2018, Mặt trận tổ quốc và các thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tới 100% khu dân cư trên địa bàn huyện. 100% thôn làng tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận các cấp đã triển khai vận động quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, Ủy ban MTTQVN huyện đã vận động được số tiền 264 triệu đồng, các xã Trà Sơn và thị trấn Trà My đã vân động được hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận nguồn điều chuyển của tỉnh  210 triệu đồng. Số tiền trên đã được Ủy ban MTTQVN huyện chỉ đạo cho cơ sở lựa chọn, bình xét để tiến hành xây dựng mới 15 nhà ở cho hộ nghèo, nhà đại đoàn kết và sửa chữa 2 nhà.

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện đã tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng 20 nhà và sửa chữa 39 nhà ở do thiên tai gây ra với tổng tiền Quỹ cứu trợ của tỉnh hơn 1 tỷ 430 triệu đồng. Kịp thời thăm hỏi động viên và trao 7 triệu đồng cho 1 trường hợp có người chết do mưa lũ tại xã Trà Nú, hỗ trợ 9 gia đình có người chết và 4 người bị thương, 15 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, 6 học sinh nghèo và thăm tặng quà 4 trường hợp với tổng số tiền 110 triệu đồng từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội hỗ trợ...Với những kết quả trên, trong năm 2018 Mặt trận các cấp đã góp phần cùng với Đảng, chính quyền huyện giảm 550 hộ nghèo, đạt tỷ lệ hộ nghèo 5,67%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh giao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết huyện giao.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ủy ban MTTQVN từ huyện đến xã đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nâng cao chất lượng xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Vận động con, em đến trường, đến lớp không bỏ học giữa chừng. Riêng xã Trà Đông đã xây dựng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, mặt trận cơ sở còn vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 44/80 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, trên 80 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018 được Ủy ban MTTQ Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện tặng bằng khen và giấy khen.

Thùy Dung

Lượt xem:  287

Tin đã đưa
Xem theo ngày :