Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 13/02/2019 | 09:46 AM (GMT +7)
Để thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo một số nội dung.

Theo đó, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và quý I/2019 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định số 3678/QĐ-UBND, số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 và Chương trình công tác năm 2019 tại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh. Quán triệt Cán bộ, Công chức, Viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung xử lý, giải quyết công việc, tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch, giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính của nhân dân; không tổ chức du xuân, ảnh hưởng đến công việc. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2019) và các lễ hội, ngày lễ, kỷ niệm trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh, an toàn; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019) và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia”.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tín dụng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai... tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tiếp tục xử lý các tồn tại, vướng mắc để triển khai các dự án trên địa bàn… Thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới, xây mới trong khu vực đã quy hoạch, xây dựng khi chưa được cấp phép trong khu vực phải có giấy phép, sai phép.

Chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm vùng Đông. Các ngành, đơn vị, địa phương cần có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân đến làm việc. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt chú trọng quản lý tình trạng khai thác trái phép cát trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, khai thác cát trắng dọc tuyến đường 129; bảo vệ môi trường trên địa bàn, tập trung xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải tại các khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét và kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các vụ việc, cá nhân vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân các xã Vùng Đông, đo đạt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất khu vực miền núi.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 năm 2018; tổng hợp các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất giải pháp để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu UBND tỉnh báo cáo tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (tháng 3/2019) và kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX (tháng 6/2019) đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2019 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Duy trì, tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng pháp luật. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý các hồ thủy lợi, thủy điện có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên cung cấp kịp thời và đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, triển khai các giải pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới 2019 theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh theo Chị thị số 03/CT-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh; theo dõi, quản lý chặt chẽ giá cả thị trường; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng ngân sách, thực hiện chế độ công khai, minh bạch tài chính đúng theo quy định của Luật ngân sách; chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm theo Công văn số 185/UBND-KTN ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương theo dõi, cập nhật các thông tin về đời sống nhân dân trong thời gian giáp hạt, đề xuất biện pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, nhất là khu vực miền núi; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi tình hình lao động, việc làm sau Tết, có giải pháp đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp.  Thường xuyên đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2019; công tác đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn, miền núi; tiếp tục tăng cường công tác liên kết, phối hợp giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp nhằm giải quyết tốt nhu cầu về việc làm cho lao động tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban,  ngành, địa phương chỉ đạo việc tổ chức lễ hội, ngày lễ, kỷ niệm đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực; đẩy mạnh các hình thức, sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với các lễ hội.

Các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư XDCB, tập trung nhân lực, vật liệu, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt và phân bổ nguồn vốn kế hoạch 2019 đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; thực hiện giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB theo đúng quy định.

Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu UBND tỉnh triển khai việc sắp xếp thôn, khối phố hoàn thành trong tháng 3/2019 theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 và Công văn số 523/UBND-NC ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy; đẩy nhanh việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị bên trong của các Sở, ngành, địa phương theo các chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh; tham mưu thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ...; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các loại tội phạm trên địa bàn.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra./.

Thùy Dung

Lượt xem:  666

Tin đã đưa
Xem theo ngày :