uct
Quy định về chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Quy định về chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Thứ hai, ngày 18/02/2019 | 08:51 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 1/2/2019 về việc triển khai thực hiện quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9.

Ảnh minh họa

Quyết định quy định rõ, số lượng, chức danh là 03 người đảm nhận 05 chức danh, trong đó có 02 người kiêm chức Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận; Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn đội trưởng kiêm Công an viên. Mức phụ cấp, mỗi người được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở; riêng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thì được hưởng thêm mức kiêm nhiệm 0,5 mức lương cơ sở.

Về thực hiện chế độ phụ cấp trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Đối với trường hợp đã hoàn thành việc sắp xếp thì áp dụng mức phụ cấp theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018;  Trường hợp chưa hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại thì các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó trưởng thôn kiêm Thôn đội trưởng, Công an viên được hỗ trợ hoạt động bằng mức phụ cấp quy định tại Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh đến hết ngày 31/3/2019. Ngoài ra, áp dụng thống nhất quy định tại Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/4/2019.

Các chức danh Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn, tổ dân phố (hoặc tương đương) không hưởng phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9; thời gian kể từ ngày 01/01/2019.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện theo quy định;trường hợp phát sinh vướng mắc thì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành để thực hiện việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong quí I/2019.

LC

Lượt xem:  3,980

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.