Thông báo đấu giá khai thác khoáng sản tại Thôn Tà Ul, xã Chà Val, huyện Nam Giang
Thứ 3, ngày 19/02/2019 | 02:27 PM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo tổ chức đấu giá đối với các khu vực khoáng sản tại Thôn Tà Ul, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá cụ thể như sau:

+ Khu vực 1: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích: 2,6 ha, Trữ lượng dự kiến: 390.000 m3

+ Khu vực 2: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích: 0,47 ha, Trữ lượng dự kiến: 9.400 m3

Các khu vực này chưa thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại phụ lục II, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. 

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 28/02/2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang.

Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá từ ngày 05/04/2019 đến ngày 15/04/2019, tại Hội trường UBND huyện Nam Giang. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi hoàn thành thủ tục xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 0235.3792224.

LC

Lượt xem:  571

Tin đã đưa