uct
Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018
Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018
Thứ 5, ngày 21/02/2019 | 03:20 PM (GMT +7)
Sáng nay 21/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng phong trào gắn với các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tính cố kết cộng đồng, dòng họ được giữ vững. Phong trào đã góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội, lối sống, nếp sống văn hóa phong phú, lành mạnh.

Năm 2018, toàn tỉnh có 353.735 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,12% , tăng 1,3% so với năm 2017); 1.461 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 84,9%, tăng 3,1%); 76 xã đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 36,7%, tăng 13%) và 19 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (tỷ lệ 51,35%); 1.917 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 87,25%, tăng 6,1%).

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019 thực chất, hiệu quả. Trong đó, gắn kết và phát huy phong trào TDĐKXDĐSVH với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trọng tâm là phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

LC

Lượt xem:  115

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.